Badania dla sieci sklepów
i centrów handlowych

Chcesz wiedzieć, w jaki sposób Twoi klienci robią zakupy?

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

banner_PL

 

 

Wszechstronna oferta

Oferta Inquiry obejmuje wszechstronne projekty badawcze dla sieci sklepów, centrów handlowych oraz producentów z branży FMCG. Oferujemy rzetelną analizę wyników przez ekspertów z danej branży oraz metody badawcze dostosowane do danego zagadnienia.

 

 

Kompleksowa obsługa

Zapewniamy kompleksową realizację projektów badawczych, od konsultacji i doboru właściwej metody badawczej po prezentację szczegółowych wyników i rekomendacji.

 

 

Nowoczesne metody

Oprócz klasycznych badań ilościowych i jakościowych proponujemy nowoczesne rozwiązania, takie jak eye-tracking, badania z użyciem urządzeń mobilnych, specjalistyczne techniki badań Shopper Insights i wiele innych.

 

 

„Otrzymaliśmy bardzo ciekawy i wyczerpujący materiał. Dodatkową wartością było zidentyfikowanie wielu insightów dotyczących oczekiwań naszych klientów. Raport zawierał strategiczne i użyteczne biznesowo rekomendacje oparte na szerokiej wiedzy i doświadczeniu zespołu Inquiry.”

Agnieszka Juszkis, Dyrektor Marketingu, Centrum Posnania sp. z o.o.

 

 

oferta_brand_tracker_2

 

 

Customer Journey Map

Badanie ścieżki klienta

Customer Journey Map pokazuje, jak przebiega proces zakupu w dobie omnichannel.

 

 

Badania Customer Journey są niezbędne przy tworzeniu strategii omnichannel. Mapa ścieżki klienta umożliwia określenie:

 • czynników wpływających na konwersję na różnych etapach zakupu
 • kanałów komunikacji w zależności od etapu zakupu
 • satysfakcji klientów zależnie od punktu styku

Wynikiem projektu jest stworzenie spójnego systemu raportowania w oparciu o dane z wielu źródeł (dashboard).

 

Dowiedz się więcej: Customer Journey

Pobierz PDF
separator_line_LEFT1

 

oferta_shopper_insights_2.jpg

 

 

Shopper Insights

Badanie procesu podejmowania decyzji

Badania Shopper Insights dostarczają pogłębionej wiedzy o zachowaniach klientów danej marki, sieci sklepów lub centrum handlowego.

 

 

Podczas specjalnie opracowanych wywiadów analizujemy m. in:

 • czynniki wpływające na podejmowanie decyzji o wyborze centrum handlowego i sklepu, a także o zakupie konkretnego produktu
 • poziom wrażliwości na ceny i promocje
 • źródła informacji, z których korzysta konsument

Wyniki badań Shopper Insights wykorzystywane są do kształtowania oferty sklepów, komunikacji (zarówno w miejscu sprzedaży jak i w mediach), co przekłada się na wzrost sprzedaży.

 

separator_line_RIGHT1

 

 

 

Shopper Study

Badanie potrzeb i satysfakcji klientów

Shopper Study to badanie ilościowe realizowane wśród klientów danej sieci lub centrum handlowego.

 

 

Informacje uzyskane podczas tego badania dotyczą:

 • profilu i segmentacji klientów
 • poziomu satysfakcji z zakupów i oceny sklepu lub centrum handlowego
 • czynników decydujących o wyborze sklepu lub centrum i poziomie wydatków
 • komunikacji
 • strefy zasięgu

Badania Shopper Study służą monitorowaniu postaw klientów. Dzięki wynikom sondażu można zaplanować proces rewitalizacji, zmodyfikować ofertę i odpowiednio kształtować komunikację. Wyniki takiego badania wykorzystujemy też w analizach geodemograficznych.

 

separator_line_LEFT1

 

oferta_brand_tracker_2

 

 

Brand Tracker

Monitorowanie wizerunku marki

Oferowane przez Inquiry badania Brand Tracker to podstawowe narzędzie do oceny skuteczności i planowania działań marketingowych.

 

 

Badania Brand Tracker obejmują sondaż na reprezentatywnej próbie osób mieszkających na terenie całego kraju lub wybranego miasta. W ten sposób dostarczamy informacji o:

 • znajomości marki, sieci handlowej lub centrum handlowego na tle konkurencji
 • pozycji konkurencyjnej
 • lojalności klientów
 • silnych i słabych stronach wizerunku

Monitorowanie wizerunku marki ma najczęściej charakter długofalowy, a uzyskane w ten sposób wyniki są rzetelną podstawą do podejmowania strategicznych decyzji o rozwoju marki.

 

Case study: Brand Tracker

Pobierz PDF
separator_line_RIGHT1

 

oferta_category_performance_2

 

 

Category Performance

Ocena kategorii produktowych

Category Performance to ocena skuteczności sprzedaży różnych kategorii produktowych, oparta na porównaniu zamiarów zakupu przed zakupami z zawartością koszyka przy wyjściu.

 

 

Uzyskane w ten sposób dane pozwalają na:

 • ustalenie roli poszczególnych kategorii produktowych w procesie Category Management
 • wskazanie silnych i słabych stron poszczególnych kategorii pod kątem oferty produktowej, cen, ekspozycji i konkurencyjności

Badania Category Performance to pierwszy krok przy planowaniu zmian w ofercie i layoucie sklepu.

 

separator_line_LEFT1

 

oferta_shop_concept_tests_2

 

 

Shop Concept Tests

Testy konceptów sklepów

Sukces sieci detalicznych i centrów handlowych coraz silniej zależy od konceptu danej sieci, na który składa się m. in. oferta produktowa, poziom cen, wystrój i układ sklepu oraz branding.

 

 

Dzięki zastosowaniu szeregu metod badawczych – badań obserwacyjnych, eye-trackingu i wywiadów pogłębionych, dostarczamy informacji o:

 • funkcjonalności ciągów komunikacyjnych
 • optymalnym rozplanowaniu kategorii produktowych
 • wpływie oznakowania na sprzedaż
 • satysfakcji klientów z zakupów
 • czynnikach kształtujących wizerunek sklepu

 

separator_line_RIGHT1

 

online communities

 

 

Shopper Feedback

Nawiązanie komunikacji z klientami

Shopper Feedback to narzędzie pozwalające poznać opinie i wrażenia klientów za pomocą internetowej platformy, do której dostęp otrzymują specjalnie dobrani uczestnicy, np. klienci konkretnej sieci sklepów lub centrum handlowego.

 

 

Ta nowoczesna metoda badawcza pozwala na natychmiastowe otrzymanie odpowiedzi na pytania o:

 • trendy wśród grupy docelowej
 • opinię na temat konceptów nowych produktów, usług lub reklam
 • ocenę dotychczasowych doświadczeń klientów z daną marką, produktem lub usługą
 • jakościowy wizerunek marki i jej pozycję wobec konkurencji

 

Prezentacja: Shopper Feedback

Pobierz PDF
separator_line_LEFT1

 

oferta_instore_research_2

 

 

In-Store Research

Badania w miejscu sprzedaży

Od standardowych testów nowych produktów po wielotygodniowe badania etnograficzne, w Inquiry dostosowujemy metody badawcze do potrzeb naszych klientów.

 

 

Pomagamy znaleźć najlepsze rozwiązania dla sieci detalicznych, centrów handlowych i producentów. W miejscu sprzedaży realizujemy m. in.:

 • Badania eye-tracking
 • Assisted Shopping
 • Etnografię mobilną

 

Case study: Badania eye-tracking

Pobierz PDF
separator_line_RIGHT1

 

oferta_international_research_2

 

 

International Research

Badania na rynkach zagranicznych

Inquiry wspiera ekspansję firm na rynki zagraniczne.

 

 

Prowadzimy kompleksowe badania na terenie całej Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki bogatej sieci partnerskiej, możemy zaoferować także nadzór badań w USA, Europie Zachodniej, a także w krajach Azji oraz Bliskiego Wschodu.

world_map

 

 

Niestandardowe rozwiązania

Zespół Inquiry podczas realizacji badań wychodzi poza utarte ścieżki, opracowując metody badawcze, dostosowane do potrzeb danego projektu. Nasze rozwiązania są zawsze oparte na konsultacji i wnikliwej analizie Państwa potrzeb.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

separator_03
separator_03

 

Dane kontaktowe

E-mail: info@inquiry.com.pl
Telefon: +48 22 832 51 50

 

 

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

regulaminem.

 

 

kontakt_face_AG

Agnieszka Górnicka

Prezes zarządu

Agnieszka Górnicka założyła Inquiry w 2004 roku z potrzeby oferowania najwyższych standardów jakości w branży badawczej. Jest członkiem stowarzyszeń ESOMAR i PTBRiO.

E-mail: a.gornicka@inquiry.com.pl

kontakt_face_BP

Bianka Piotrowicz

Kierownik ds. obsługi klienta

Bianka Piotrowicz dołączyła do zespołu Inquiry w 2014 roku, wnosząc wieloletnie doświadczenie w pracy z klientami korporacyjnymi. Jest członkiem stowarzyszenia PTBRiO.

E-mail: b.piotrowicz@inquiry.com.pl

Magdalena Ruszczak

Kierownik projektów

Magdalena Ruszczak podczas pracy w Inquiry zrealizowała już kilkaset projektów badawczych. Jej doświadczenie umożliwia nam koordynację nawet najbardziej skomplikowanych projektów.

E-mail: m.ruszczak@inquiry.com.pl