Regulamin

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących regulaminu zamieszczonego poniżej, skontaktuj się z nami. Inquiry zastrzega sobie prawo do modyfikacji i aktualizacji niniejszego dokumentu.

www.inquiry.com.pl
Al. Jerozolimskie 214, Warszawa 02-486
info@inquiry.com.pl

Zasady korzystania z formularza kontaktowego

 

1

Poniższe zasady dotyczą korzystania z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej www.inquiry.com.pl, stanowiącej własność agencji badawczej Inquiry sp. z o.o, z siedzibą przy
Al. Jerozolimskich 214, 02-486 Warszawa, zwanej dalej Inquiry.

 

2

Wysłanie wiadomości lub zapytania za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.inquiry.com.pl nie oznacza złożenia zlecenia Inquiry i nie powoduje powstania jakiegokolwiek stosunku zobowiązaniowego między nadawcą wiadomości a Inquiry. Świadczenie usług przez Inquiry odbywa się każdorazowo na podstawie umowy zawartej z Klientem.

 

3

Wypełnienie oznaczonych jako obligatoryjne pól formularza jest niezbędne w celu wysłania wiadomości . Przekazanie tych danych jest niezbędne do identyfikacji nadawcy wiadomości i nawiązania kontaktu z nadawcą wiadomości.

 

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 

4

Państwa dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie
Polityką prywatności

 

5

Przekazywane dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

 

6

Każdej z osób, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Inquiry przysługuje prawo do wglądu, zmiany lub usunięcia tych danych.