Raport Inquiry

Niedzielny zakaz handlu

Zamiany polityczne w Polsce spowodowały, że powrócił temat handlowych i niehandlowych niedziel. Zapytaliśmy więc Polaków, co sądzą o zakazie handlu w niedzielę oraz jakie są ich prognozy i oczekiwania w kwestii ewentualnych nowych regulacji prawnych.

Z badania „Zakaz handlu w niedziele. Postawy Polaków” wynika, że zdania na temat ograniczenia niedzielnych zakupów są raczej podzielone. 38% respondentów akceptuje obecny stan rzeczy, a niemal tyle samo opowiada się za liberalizacją obowiązujących przepisów. Można więc wyciągnąć wnioski, że Polacy zdążyli się już przyzwyczaić do zakazu handlu w niedziele, co potwierdza fakt, że odsetek negatywnych opinii na ten temat zmniejszył się w porównaniu z analogicznym badaniem wykonanym w roku 2020.

Raport został opracowany w styczniu 2024 r. na podstawie badania wykonanego na reprezentatywnej grupie Polaków (panel YouGov). Najważniejsze wyniki zostały zestawione z danymi z 2020 r.

W raporcie znajdziesz odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  • Jak Polacy oceniają ideę ograniczenia handlu w niedziele?
  • Dlaczego popierają lub nie popierają zakaz handlu w niedzielę?
  • Co zakaz niedzielnego handlu zmienił w wydatkach różne produkty?
  • Jakie są przewidywania Polaków na temat zmiany przepisów?

0 zł +vat

Zamów Raport

„Warto zauważyć, że wśród badanych to właśnie kobiety są mniej krytyczne wobec idei zakazu handlu w niedziele. Częściej bowiem niż mężczyźni deklarują, że zakaz ten nie jest dla nich problemem, a jednocześnie częściej wyrażają nadzieję, że obowiązujące przepisy nie ulegną zmianie”.

Agnieszka Górnicka
prezeska Inquiry

Zamów raport

Zamawiający

Dane firmy

ZATWIERDŹ KOD

Podsumowanie

  • Po kliknięciu przycisku „zamawiam” otrzymasz link do raportu drogą mailową. Nie zapomnij sprawdzić w spamie!
  • W przypadku jakichkolwiek problemów z zamówieniem, skontaktuj się z nami: raporty@inquiry.com.pl
Cena netto
0 zł
VAT
0 zł
Do zapłaty
0 zł

Dziękujemy za zamówienie!