Problemy polskiego handlu

Problemy polskiego handlu

Analiza słabych stron polskiego handlu detalicznego z perspektywy konsumentów

Prezentujemy Państwu analizę problemów polskiego handlu detalicznego w kontekście zakupów spożywczych i chemicznych, która została opracowana przez agencję badawczą Inquiry oraz firmę konsultingową Dia–Mart.

Problemy polskiego handlu

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu

Pobierz raport

Niniejszy raport dotyczy wskazania głównych problemów, jakie podczas zakupów dotykają klientów sklepów z artykułami spożywczymi i chemicznymi. Raport ma na celu określenie, jak często dana sytuacja występuje w polskim handlu i na ile przeszkadza klientom.

Przeprowadziliśmy w tym celu sondaż internetowy, w którym wzięło udział 300 osób w różnym wieku w całej Polsce. W badaniu uczestniczyły osoby, które deklarowały udział w podejmowaniu decyzji o zakupach podstawowych produktów spożywczo-chemicznych dla domu.

Inquiry to agencja badawcza z ponad 10-letnim doświadczeniem w realizacji badań rynku w Polsce i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Do naszych stałych klientów należą sieci sklepów, centra handlowe oraz producenci z branży FMCG. Oferta Inquiry obejmuje klasyczne badania jakościowe i ilościowe oraz nowoczesne rozwiązania, takie jak eyetracking, specjalistyczne techniki badań Shopper Insights i wiele innych.