Regulamin

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących regulaminu zamieszczonego poniżej, skontaktuj się z nami. Inquiry zastrzega sobie prawo do modyfikacji i aktualizacji niniejszego dokumentu.

www.inquiry.com.pl
Hajoty 61, 
Warszawa 01-821
info@inquiry.com.pl

Zasady korzystania z formularza kontaktowego na stronie www.inquiry.com.pl

 

1

Poniższe zasady dotyczą korzystania z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej www.inquiry.com.pl, stanowiącej własność agencji badawczej Inquiry sp. z o.o, z siedzibą przy ul. Hajoty 61, 01-821 Warszawa, zwanej dalej Inquiry.

 

2

Wysłanie wiadomości lub zapytania za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.inquiry.com.pl nie oznacza złożenia zlecenia Inquiry i nie powoduje powstania jakiegokolwiek stosunku zobowiązaniowego między nadawcą wiadomości a Inquiry. Świadczenie usług przez Inquiry odbywa się każdorazowo na podstawie umowy zawartej z Klientem.

 

3

Wypełnienie oznaczonych jako obligatoryjne pól formularza jest niezbędne w celu wysłania wiadomości . Przekazanie tych danych jest niezbędne do identyfikacji nadawcy wiadomości i nawiązania kontaktu z nadawcą wiadomości.

 

4

Korzystanie z formularza kontaktowego nie gwarantuje zachowania poufności przesyłanych informacji, ani ich ochrony przed ingerencją nieuprawnionych osób trzecich.

Polityka prywatności na stronie www.inquiry.com.pl i ochrona danych osobowych

 

1

Przekazywane dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), do celów związanych ze świadczeniem przez Kancelarię usług na rzecz Klientów.

 

2

Przekazywane dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

 

3

Każdej z osób, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Inquiry przysługuje prawo do wglądu, zmiany lub usunięcia tych danych.